Proiect

ETH Zurich și Universitatea Tehnica de Construcții București au demarat proiectul GEOIDEA.RO (Geodata Openness Initiative for Development and Economic Advancement in Romania) în Ianuarie 2013.

Deoarece totul este conectat prin locație, fie ea absolută sau relativă, ințelegerea dimensiunii geospațiale a elementelor de mediu natural sau antropic este, fără îndoială, unul dintre cei mai importanti factori pentru luarea deciziilor bine informate. Mulți utilizatori de date indică faptul că lipsa unui cadru integrat și coerent pentru diseminarea și licențierea datelor spațiale guvernamentale este ostilă obiectivului de a promova utilizarea lor pe scară largă.

Obiectivul principal al proiectului GEOIDEA.RO este de a îmbunătăți baza științifică pentru adoptarea unui model de date geografice deschise. Următoarele acțiuni sunt planificate pentru atingerea obiectivelor proiectului GEOIDEA.RO:

  1. Revizuirea strategiilor și legislațiilor internaționale cu privire la date deschise
  2. Analiza impactului ce îl poate avea adoptarea unei politici de acces la date spațiale deschise în România
  3. Dezvoltarea unor tehnologii și a unor instrumente inovative pentru publicarea și organizarea datelor spațiale
  4. Explorarea unor instrumente și metode care pot reduce costurile de publicare a datelor spațiale deschise
  5. Diseminarea rezultatelor proiectului

Parteneri

Institute of Cartography and Geoinformation (IKG) at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ), Switzerland


Institutul de Cartografie a fost fondat în 1925 de către profesorul Eduard Imhof, unul dintre principalii fondatori ai cartografie academice moderne. În mod tradițional, cercetarea s-a concentrat asupra cartografierii topografice (reprezentarea reliefului), cartografie tematică și atlase cartografice (atlase școlare, atlase naționale). Aceste domenii sunt considerate în continuare principalele domenii de cercetare, dar adaptate la cerințe noi și la tehnologiile moderne. Odată cu înființarea noului departament de Geoinformatică, domeniul de activitate al institutului a fost extins și numele său a fost adaptat.

În cartografie, sub conducerea Prof. Hurni, Institutul se străduiește să mențină poziția de lider prin cercetare și dezvoltarea în continuare a cunoștințelor în domeniul cartografiei și adaptarea sa la noile tehnologii interactive și domenii de aplicare.

Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane (CCIAS), Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, România

Activitatea de cercetare a Centrului de Cercetare Ingineria Apelor Subterane (CCIAS) este axată pe caracterizarea mediilor permeabile în raport cu proprietățile hidraulice și hidrochimice și cu impactul uman asupra apei subterane. Printre aplicații pot fi menționate: evaluarea resurselor de apă subteranaă, studii privind apa subterană în medii urbane, interacțiunea dintre apa subterană și infrastructură, managementul acviferelor, evaluarea vulnerabilității, controlul poluării solului, depozitarea deșeurilor în subteran și studiul zonei vadoase.

Instituții

Swiss National Science Foundation (SNSF)

În fiecare an, SNSF susține mai mult de 8.000 de oameni de știință. Aceasta este instituția elvețiană cea mai importantă în promovarea cercetării. Prin distribuirea fondurilor de cercetare publice bazat pe un sistem competitiv, SNSF contribuie la înaltă calitatea a proiectelor de cercetare elvețiene. Mai mult detalii pe http://www.snf.ch.

Unitatea Executivă pentru Finanțarea învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

UEFISCDI este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale (MEN), iar funcțional consiliilor consultative ale MEN cu atribuții în domeniul învățământului superior, cercetării științifice, dezvoltării și inovării. Mai mult detalii pe http://uefiscdi.gov.ro.

Programul de Cooperare Romania - Elvetia

Elveția sprijină România până în 2014 în cadrul contribuiției elvețiene către statele ce au aderat la Uniunea Europeană pe 1 mai 2014, respectiv 1 ianuarie 2007. Programul de Cooperare Romania - Elvetia isi propune sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale existente intre Romania si tarile mai dezvoltate ale Uniunii Europene, precum si in interiorul Romaniei:. Mai mult detalii pe http://www.swiss-contribution.ro.