geoIDEA.ro

Chestionar privind interesul mediului privat de a utiliza, dezvolta și menține servicii bazate pe geodate oficiale deschise.

Informații generale

ETH Zurich și Universitatea Tehnică de Construcții București colaborează în vederea realizării proiectului de cercetare Geoidea.ro - GEodata Openness Initative for Development and Economic Advancement in Romania. Prin acest proiect demarat în ianuarie 2013 dorim să evidențiem rolul datelor spațiale cu acces liber în cadrul dezvoltării economice în România. Acest proiect este susținut prin asistența financiară acordată în cadrul programului de cooperare Elvețiano-Român.

Proiectul GEOIDEA.ro este coroborat cu inițiativa internațională de deschidere a datelor publice, într-un format accesabil și ușor reutilizabil în mod automat, via Internet, sub o licență liberă. Această inițiativă se dezvoltă atât pe plan legislativ, cât și în cadrul societății civile.

Din punct de vedere legislativ, la nivel internațional, există un Parteneriat pentru Guvernare Deshisă lansat oficial de preşedinţii Statelor Unite şi Braziliei, la 20 septembrie 2011. Parteneriatul vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise. România a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă în decembrie 2011.

La nivelul Uniunii Europene, este adoptată Directiva Europeană 2003/98/EC care legiferează deschiderea datelor publice1 în scopul reutilizării acestora. În 2013, directiva a fost revizuită, cel mai important amendament impunând ca datele deja clasificate ca fiind publice să fie în mod automat deschise spre re-utilizare.

Societatea civilă este un factor cheie în inițiativa datelor deschise în lume, dar și în România. La nivel global, activează numeroase organizații, fundații, 'think tanks' precum Open Knowledge, Sunlight Foundation, Open Data Institute, Web Foundation șamd pentru continua dezvoltare a inițiativei. România nu face excepție. În 2014, ca urmare a eforturilor organizațiilor și grupurilor non-guvernamentale active în aceast domeniu, s-a lansat Coaliția pentru Date Deschise, o structură deschisă tuturor organizațiilor, instituțiilor și cetățenilor care susțin utilizarea datelor publice deschise.

Disclaimer

Realizarea acestui chestionar este voluntară. Echipa GEODIEA asigură toți respondenții că rezultatele oferite vor fi utilizate numai în scopuri de cercetare și în cadrul eventualelor rapoarte de cercetare ale proiectului GEOIDEA, păstrând anonimatul respondenților.

Chestionar